Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Jaaroverzicht 2023 - deel 2

Jaaroverzicht 2023 - deel 2

Zoals gisteren aangekondigd brengen we u na het sportieve en culturele overzicht van 2023 vandaag de belangrijkste zaken op politiek vlak en ook een aantal 'varia'.

Politiek

Eén van dé feiten van afgelopen jaar is zonder twijfel de start van de werken rond de 'Rondweg'. Vooral het weghalen van de bomen in de Albertlaan (foto boven) stuitte op toch heel wat weerstand, maar hét punt waarover het meest geklaagd werd afgelopen jaar waren de erg vele verkeersomleidingen. Enerzijds omwille van deze Rondweg, maar ook omdat er op vele andere punten tegelijkertijd werken werden uitgevoerd (Rijksschoolstraat, Lutlommel, Heide, Norbert Neeckxlaan ...).

Ook één van de punten die meermaals aan bod kwam op onze Lommelse gemeenteraad was zeker het Openbaar Vervoer. De oppositie klaagde meermaals aan dat er bushaltes gingen verdwijnen, de 'vertraging' van de snelbus (die vanaf volgend jaar over Pelt zal rijden), en een gebrek aan een globaal mobiliteitsplan.
Minstens evenveel keer kwam ook het nieuwe organogram van de stad op de gemeenteraad ter sprake, met tegengestelde visies van meerderheid en oppositie. De meerderheid wil hiermee vooral investeren in beter opgeleid personeel om de complexere vragen van de burger te kunnen beantwoorden én om de extra taken die er op de gemeente afkomen aan te kunnen. De oppositie ziet in deze vooral de enorme stijging van de personeelsbudgetten waardoor het 'spaarpotje' wel eens snel zou kunnen opdrogen.

Enkele positieve zaken die dit jaar beslist werden waren het definitieve plan voor het jeugdcentrum naast het cultuurcentrum, de aanpassing van de rotonde op de N71, de aanvang van de werken voor het ecoduct over diezelfde N71 en de plannen voor 'Park De Kom'.

En dan was er ook het goede nieuws voor Kristalpark III waar maar liefst twee nieuwe glasfabrieken binnenkort gaan starten met de bouw van hun nieuwe plants. Op datzelfde Kristalpark kwamen er dit jaar ook nog eens 12 nieuwe windturbines.

Nog méér goed nieuws voor onze stad was het behalen van maar liefst drie titels: 'Wandelgemeente van het Jaar', 'Warmste Begraafplaats' en wellicht de voornaamste: de erkenning van Bosland als 'Nationaal Park'.

Crisissen... die waren er ook wel, met in het voorjaar de crisis in de kinderopvang door de sluiting van twee kinderopvang VZW's najaar 2022. In de loop van het voorjaar 2023 was stad Lommel er wél in geslaagd om voor ieder getroffen kind een oplossing te vinden.
En ook het verdwijnen van zowat alle bankautomaten in onze stad (tweede helft 2022) en de komst van het énige cashpoint naast de Melchior zinderde dit jaar nog na en zorgde voor nog steeds veel verontwaardiging, zowel op de gemeenteraad (meerderheid én oppositie) als op sociale media.

En dan was er die 'déja-vu' met opnieuw een crisis in het dierenasiel dit najaar, waarbij héél wat katten het leven lieten omwille van een ernstige bacterie. En dan was er ook nog die 'mini-crisis' met de saga omtrent het uitstel van de opening van de JUMBO in de Leopoldlaan.

Varia

Uit de rest van het nieuws hebben we hieronder enkele 'highlights' geplukt, ook weer niet volledig uiteraard...:
- Gerecht: een 46-jarige man uit onze stad die werd opgepakt onderweg naar Plopsaland om er een aanslag te plegen; Joeri J. die werd aangehouden op verdenking van moord op zijn toenmalige vriendin; de zaak van de 'Casa Blanca' moord, waarbij de verdachte na véle jaren opnieuw werd aangehouden en waaromtrent na meer dan 10 jaar nu eindelijk, in maart 2024, een assisenzaak zal van start gaan in Tongeren.
Ook Peter Gilissen (Oostappen) kwam weer maar eens in het nieuws dit jaar: zo was er de uitspraak voor de afbreken van een villa op het Blauwe Meer, én de uitspraak dat zijn concessie op datzelfde Blauwe Meer vervalt. En ondertussen sloot de man weer een nieuw contract af met Fedasil voor de huur van héél wat chalets voor migranten voor de komende twee jaar op het Parelstrand.

- Enkele andere: Lommel verwelkomde de 35.000ste inwoner; Lommel was dit najaar in de ban van het verzamelen van stickers voor het stickerboek 'Kiek op Toen'; in april was onze stad ook een weekje in de ban van een ontsnapte zee-arend; De verbouwing van Luna's ijsstadion tot de Arenal padelclub dit voorjaar.

- Overlijdens: uiteraard waren er ook in 2023 weer héél wat overlijdens te melden. We staan hier nog heel even stil bij drie... Het familiedrama aan het kanaal in Barrier/Kolonie op 23 mei, waarbij een vader en zijn twee zoontjes het leven lieten. Daarnaast twee opmerkelijke figuren die ons dit jaar ontvielen, nl. oud-gemeenteraadslid Ludo Lommers en 'wereldberoemd in Lommel-figuur' en kleurrijk man Henri Maes.