Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Jaarlijkse bijeenkomst Lommelse BIN's

Jaarlijkse bijeenkomst Lommelse BIN's
Foto Annie Teuwens

Afgelopen maandagavond vond de jaarlijkse vergadering van het Buurtinformatienetwerk Lommel plaats op het politiebureel. Er was een massale opkomst waarbij de coördinatoren van alle Lommelse BIN’s alsook de burgemeester aanwezig waren.

Het buurtinformatienetwerk Lommel is een samenwerkingsverband tussen de politie, de Stad Lommel en de inwoners van Lommel volgens een uitgewerkt communicatieplan met de bedoeling informatie uit te wisselen en is vooral gebaseerd op participatie, communicatie en preventie.

Tijdens deze vergadering werd de actuele situatie van het BIN Lommel in kaart gebracht en was er een evaluatie van het afgelopen jaar.  Het afgelopen jaar werden er vijf nieuwe buurtinformatienetwerken opgestart in Lommel, namelijk BIN Heide, BIN Hoeverheide, BIN Kolonie, BIN Lutlommel en BIN Stokerij.  Dit betekent dat er in Lommel  al 25 BIN’s actief zijn.  Ondertussen is het 26ste BIN, namelijk ‘BIN Sept’, reeds in oprichting.

Bovendien bleek het aantal leden van het buurtinformatienetwerk het afgelopen jaar gestegen met maar liefst 44 %, dankzij een sterke gezamenlijke inspanning van alle actoren.

Verder was er tijdens deze vergadering een uiteenzetting over cybercriminaliteit waaruit bleek dat een groot aantal mensen in Lommel afgelopen jaar voor grote bedragen benadeeld werden door allerlei vormen van cybercriminaliteit.  De aanwezigen kregen hierbij heel wat tips om zich te wapenen tegen deze steeds toenemende vorm van criminaliteit.  Verder werd aan de mensen duidelijk uitgelegd wat men kan doen indien men effectief opgelicht wordt.

De Lommelaars die lid zijn van het BIN kregen het afgelopen jaar sms-berichten bij onder meer verdachte omstandigheden en inbraken in hun buurt.  Ook ontvingen ze maandelijks een aantal preventiemails van de Lommelse politie.  Deze preventiemails gingen onder meer over cybercriminaliteit en inbraakpreventie.    

Ten slotte was er ook nog een korte uiteenzetting over spookfirma’s.  En er werd afgesloten met een welverdiende receptie met een hapje en een drankje voor al deze mensen die zich het afgelopen jaar enorm hebben ingezet voor een veiliger en aangenamer Lommel.

Mensen die lid willen worden van het buurtinformatienetwerk in hun wijk kunnen dit via de website van Politie Lommel of via de website www.lommel.be/BINs.  Hier krijgt je de volledige informatie over de BIN-werking.  Als je je straat en adres ingeeft zie je ook onmiddellijk tot welk BIN je behoort.  Na selectie van het BIN van je woonplaats kan je je registreren na opgave van gsm-nummer en emailadres.  Indien er nog geen BIN in je buurt is en je graag coördinator wil worden van een nieuw BIN kan je dit laten weten via een mailtje naar pz.lommel.bin@police.belgium.eu

Bijdrage Peter Timmermans