Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Infosessie over voormalige Philips-site

Infosessie over voormalige Philips-site

Vanavond kon je in het Huis van de Stad terecht voor een infomoment over de voormalige Philips-site op de Balendijk.

Scheuten Glastechniek vormt de voormalige Philips-fabriek daar om tot een moderne fabriek voor de productie van vlakglas voor isolerende ramen. Voor deze reconversie werd een ‘brownfieldconvenant’ aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Die regelt de afspraken over een onderzoek naar een mogelijke heractivatie van het private spoor en gebruik van de kade op Kristalpark III. Dit zijn afspraken tussen Kristalpark III nv, De Vlaamse Waterweg, Infrabel, Scheuten Glastechniek, LRM en de stad Lommel.  

De start van de nieuwe fabriek is gepland voor 2026, en zou 300 rechtsteekse jobs opleveren, en een 1.000-tal onrechtsteekse.

Zowel de ontwikkelaars, Scheuten, als LRM gaven de nodige uitleg voor enkele aanwezigen. Op de vraag hoeveel uitstel het beroep van Nederland zou meebrengen konden ze nog geen aantwoord geven.

Enkele stukjes uit deze convenant:

  • Het Brownfieldproject zal uitgevoerd worden volgens de principes van de duurzame ontwikkeling waarbij tegemoet gekomen wordt aan de huidige behoeften zonder deze van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de integratie van en de synergie tussen de sociale, de ecologische en de economische dimensie van het project.
  • De partijen wensen de Brownfieldsite te herontwikkelen naar een site voor grootschalige bedrijvigheid (maakindustrie) met een belangrijke tewerkstellingsgraad, welke wordt afgestemd op en zich inpast in de contouren van de site en omgeving.
  • Het Brownfieldproject omvat het slopen, bouwrijp maken en op- en inrichting van een gebouw voor de productie van vlakglas door Scheuten Glastechniek. Scheuten Glastechniek zal zich ook focussen op lokale spelers op het vlak van toeleveringen.
  • Het Brownfieldproject wil mobiliteitseffecten op de omgeving zoveel mogelijk beperken door te kiezen voor een verkeersarme invulling in combinatie met multimodaal vervoer, hetzij via de spoor- en waterkade op Kristalpark III, hetzij via private spoor op eigen perceel. De Brownfield kan als gerealiseerd worden beschouwd als de Brownfield in gebruik is genomen en minstens de multimodale ontsluitingsmogelijkheden (spoor of waterweg) op Kristalpark III en op eigen projectgrond werden onderzocht in functie van operationalisatie.
  • Het onderzoek naar operationalisatie van de aanwezige kades op Kristalpark III bestaat uit een haalbaarheidsstudie naar transport over het spoor en een haalbaarheidsstudie naar transport over het water.
  • Voor wat betreft de laad- en loskade ter hoogte van het spoorplatform is verder onderzoek nodig naar operationalisering, nodige infrastructuur en vervollediging van die infrastructuur (aanwezige spoorbundels op het terrein zijn niet inzetbaar). Enerzijds wordt aldus onderzocht of een heractivatie van de spooraansluiting op het hoofdnet op de brownfieldsite kan worden gerealiseerd, anderzijds wordt bekeken of het spoorplatform op Kristalpark III operationeel kan worden gemaakt waarbij ook een geschikte exploitant dient gevonden te worden. Een prestudie van de heraansluiting op de brownfieldsite werd door Infrabel reeds opgestart.
  • Tot slot wordt traag verkeer voor de toekomstige gebruikers en bezoekers van de site gestimuleerd. Een ‘fietsvriendelijke’ bedrijfslocatie wordt gerealiseerd. Aan de hand van de fietssnelweg en het nabijgelegen station te Lommel, wordt het trage netwerk aangedaan en fietsgebruik door werknemers gestimuleerd.

Meer info op de website van Stad Lommel