Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Hotel-café Leopold in de Stationsstraat

Hotel-café Leopold in de Stationsstraat
Foto via Roos Kampen

Via Roos Kampen kregen we een hele reeks foto's ter beschikking omtrent haar familie die afkomsig is uit Lommel. Specifiek gaat het om Peter Van Engeland en Anna Jannis die café/hotel Leopold (foto boven) uitbaatten in de Stationsstraat. Hieronder tevens een overzichtje dat Roos via het bevolkingsregister te weten is gekomen. Maar misschien zijn er wel mensen in onze stad die nog méér info hebben over Peter en Anna, en/of over hun hotel/café? Dan mag u ons dit altijd bezorgen via lommelsegazet@telenet.be, Roos zal jullie dankbaar zijn...

Bevolkingsregister

Peter Van Engeland (1857-1934) en Anna Henrica Catharina Jannis (1869-1951) huwden in Overpelt op 30 maart 1894. Meteen daarna vestigden ze zich in Lommel, zoals blijkt uit de volkstelling 1891-1900, Boek I, folio 56. Helaas vermeldt deze telling geen adres. Het echtpaar wordt bovendien als landbouwers vermeld.

Bij de telling van 1901-1910 (Boek I, folio 234) hebben we meer geluk. Zowel Peter als Hendrika worden vermeld als herbergiers aan de Statiestraat 15. De naam van de herberg ontbreekt echter. In de volgende telling van 1911-1920 (Boek VI, folio 71) wonen zij aan de Statiestraat 23. Een dergelijke hernummering is, zoals we al eerder aanhaalden, niet ongebruikelijk bij opeenvolgende tellingen. Nog een telling verder (1921-1930, Boek 07, folio 15) wonen ze aan de Statiestraat 21. 

In de laatste telling waarin Peter vermeld staat (1931-1947, Boek 16, folio 116) is hij hotelhouder-baas aan de Statiestraat 61. Bij de volgende telling (1948-1960, Boek 08, folio 1439) vinden we zijn weduwe Hendrika echter zonder beroep aan... Leopoldlaan 1 met haar dochters Suzanna Antonetta (1899-1978) en Anna Catharina (1901-1969) en kleindochter Maria Hendrika Adela Swinnen (° 1927), dochter van Elisa (1897-1966).

Oproep: hebt u zelf ook nog leuke oude foto's van uw familie, buren of kennissen? Bezorg ze ons met enige informatie en dan komen ze ook aan bod in deze rubriek!!! Mailen aan lommelsegazet@telenet.be