Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Het overige nieuws uit de gemeenteraad

Het overige nieuws uit de gemeenteraad

Weinig nieuws of commotie bij de 'reguliere' agendapunten gisterenavond op de gemeenteraad. Het waren dan ook bijna allemaal administratieve en technische punten, zoals beleidsplannen en budgetwijzingen voor onder andere de kunstacademie en de kerkfabriek Sint-Jozef Kolonie. Ook komt er een nieuw leerplan voor het stedelijk basisonderwijs De Schommel en ’t Stekske, met nieuwe vakken als 'gezondheid', 'cultuur' en 'ik & de wereld'. Het budget voor de Politiezone werd goedgekeurd voor een bedrag van 1.181.061 euro en het budget voor de Hulpverleningszone werd vastgelegd op 2.408.084 euro.

Nadien was het tijd voor de mondelinge vragen vanuit de oppositie, en over zowel de 'vertraagde' snelbus als over de vele wegenwerken brachten we al een eerder artikel vandaag. Maar ook de netheid van de begraafplaatsen, de veiligheid in de Kerkstraat en het stimuleren van het fietsgebruik kwamen aan de orde.

De eerste mondelinge vraag kwam van oppositielid Rita Phlippo (Samen/Vooruit). Volgens haar lag de begraafplaats in Kerkhoven er erg verwaarloosd bij de laatste weken. “Er was duidelijk gewerkt met een bosmaaier, maar het afval was achteraf niet opgeruimd. Wat is er misgelopen?” stelde ze.
Volgens schepen van Stadswerken Karel Wieërs (N-VA) is het onderhoud gedaan door de Biehal hij erkende ook de fout. Maar, zo stelde hij ook, "zulke fout zal niet meer gebeuren". Al minimaliseerde hij ook wel de feiten, want het zou over amper een aantal graven gaan waar grasmaaisel was op terecht gekomen. Volgens Phlippo lagen andere begraafplaatsen er ook verwaarloosd bij, maar dat ontkende de schepen ten stelligste. “We hebben net de erkenning gekregen van 'Warmste begraafplaats van Vlaanderen' (centrum...), dus ik denk dat we heel goed bezig zijn.” Volgens Elly Vanbrabant (ook Samen/Vooruit) zou er dan weer veel gestolen worden op begraafplaatsen in Lommel, maar daar had schepen Wieërs geen enkele weet van.

Ersin Kemaldar (Samen/Vooruit) stelde de vraag of het fietsgebruik in Lommel gestimuleerd kan worden door veiligere fietsenstallingen. "Lommelaars durven hun fiets niet meer te gebruiken om naar de bushalte te gaan uit vrees voor diefstal.. Het is schrijnend dat zij bij terugkomst van hun reis moeten vaststellen dat hun eigendom gestolen is. Hierdoor komt niet alleen hun mobiliteit in het gedrang, maar ontstaat ook een aanzienlijke financiële last, zeker gezien de kostbaarheid van moderne fietsen die tegenwoordig duizenden euro's kosten. Als stad kunnen we niet tolereren dat onze inwoners zich onveilig voelen wanneer ze de fiets nemen, vooral niet bij bushaltes, die cruciale knooppunten vormen voor het dagelijkse woon-werkverkeer en voor studenten die gebruik maken van het openbaar vervoer. Wanneer we als stad pleiten voor het gebruik van fietsen als alternatief voor de auto, moeten we er ook voor zorgen dat we de nodige maatregelen nemen om die keuze veilig te maken. Het is tijd dat we proactief optreden en de veiligheid van fietsstallingen bij bushaltes serieus nemen. Hoewel onze stad in het verleden heeft geïnvesteerd in cameratoezicht, lijkt de focus voornamelijk te liggen op algemene stadsomgevingen en niet specifiek op de fietsstallingen bij bushaltes.

Schepen Loots (CD&V) reageerde dat er dit jaar voorlopig een 71-tal aangiftes zijn gedaan van gestolen fietsen, al geeft lang niet iedereen het aan als zijn fiets gestolen is. “We gaan wel maatregelen nemen en overdekte en bedekte fietsenstallingen voorzien aan belangrijke Hoppinpunten, zoals De Soeverein en het station,” besloot ze.

Dag Indenhoek (Voor3920Lommel) kwam tussen over de veiligheid in de Kerkstraat. Hij vroeg naar cijfers over het aantal snelheidsovertredingen aldaar. Volgens burgemeester Bob Nijs (CD&V) werden er dit jaar 121 snelheidsovertredingen vastgesteld. “We gaan bekijken hoe we het centrum nog meer verkeersluw kunnen maken. Vooral in de avonduren wordt er té snel gereden. De politie probeert extra te controleren, maar extra sensibilisering zal nodig zijn.” Sooi Van Limbergen (PVDA) had het in deze ook nog over eerdere voorstellen die zijn fractie eerder al deed met duidelijkere signalisatie betreffende het Woonerf en verkeersremmers zoals bv. door bloembakken.