Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Gemeenteraad hoe langer hoe meer buitenspel volgens oppositie

Gemeenteraad hoe langer hoe meer buitenspel volgens oppositie

Er waren bijzonder weinig agendapunten door de meerderheid op de dagorde geplaatst gisterenavond. Hieronder een kort overzichtje, later volgen ook de mondelinge vragen vanuit de oppositie.

Schepen Dirk Vanderhoydonks (CD&V) vroeg de verlenging van de stedenband met Ciudad Dario (Nicaragua) en dit punt werd ook unaniem goedgekeurd.

Burgemeester Bob Nijs (CD&V) stelde de delegatie bij reglement van de invulling van het begrip dagelijks personeelsbeheer voor. Hij had het over een afsprakennota tussen het managementteam, het schepencollege en de algemeen directeur. Raadslid Ven (Samen/Vooruit) stelde zich toch vragen bij het feit dat de gemeenteraad hoe langer hoe meer buitenspel wordt gezet, aangezien dit het zoveelste ‘artikel’ is dat wordt gedelegeerd wég van de gemeenteraad. Bij dit punt stelde Rita Phlippo (Samen/Vooruit) zich ook vragen omtrent de rol van de algemeen directeur op de gemeenteraad, en of zij daar wel het woord diende te voeren. Deze laatste antwoordde dat zij hoofd is van het personeel en enkel in deze materie mededelingen doet, én ook zei ze in alle duidelijkheid dat ze 'politiek onafhankelijk' is.

Een van de agendapunten vanavond was ook (voor de zoveelste keer...) het dossier van het project ‘De Kroon’, waarbij deze keer een nieuwe rooilijn werd goedgekeurd. Concreet gaat het nu om het bouwen van 65 appartementen, 3 handelsruimtes, 1 horecazaak, bijhorende parkeerkelder en het kappen van bomen. Dit punt werd aangekaart door schepen Joris Mertens (CD&V): “De bedoeling is om vervolgens de vergunningsaanvraag van dit aanslepende dossier over enkele maanden te behandelen op het schepencollege.”
Zie ook ons vorig artikel. Zie schets onderaan.

De gemeenteraad ging ook unaniem akkoord om de buurtweg Oude Vos Weyerweg in het Kristalpark, aan het zuiden van de Molse Nete, die al jaren niet meer gebruikt wordt zoals het op de kaart staat, officieel te verleggen langs de beek.

De huurovereenkomsten met jeugdverenigingen Chiro, Scouts en KSA De Lommelse Blauwvoeters, die de percelen Nieuwe Kopen en De Ryten gebruiken voor kampen, werden verlengd voor drie jaar.

En ook nog dit: bij aanvang van de zitting haalde Rita Phlippo (Samen/Vooruit) een mail van de voorzitter van het motorcrosscircuit aan waarin werd gesteld dat schepen Karel Wieërs (N-VA) foutieve informatie zou gegeven hebben tijdens de vorige gemeenteraad over de motorcross. De schepen ontkende dit echter, en gaat dat in een schriftelijk antwoord duidelijk maken.

Project De Kroon