Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Nieuw schooljaar voor 6.500 Lommelse kids

Nieuw schooljaar voor 6.500 Lommelse kids
Foto - Pexels

Het is weer zover... 1 september en een nieuw schooljaar gaat weer van start. In de media is er de afgelopen weken al veel te doen geweest omtrent een groot lerarentekort, maar in Lommel blijkt dit nogal mee te vallen!

We bevroegen ook schepen van onderwijs Peter Vanderkrieken over de situatie en de cijfertjes in onze stad, en mochten dan ook volgend duidelijk antwoord ontvangen:

"Vandaag gaan de schoolpoorten weer open voor onze kinderen en jongeren. Vooreerst wil ik dank betuigen en alle succes toewensen aan …
  • de vele professionele en vrijwillige medewerkers, die klaar staan om het jonge volk te verwelkomen, te onderwijzen en te begeleiden,
  • de leerkrachten, die er staan voor hun leerlingen en voor de klas,
  • de directies en beleidsmedewerkers, die hun team, de kinderen en hun ouders doorheen het schooljaar loodsen,
  • de ouders, die het dagelijkse schoolritme van hun kinderen delen,
  • de leerlingen en studenten, die hopelijk met veel goede moed en goesting naar een nieuw schooljaar uitkijken. Het is een grootschalig samenspel dat respect en waardering afdwingt. Dankjewel!

    Aan iedereen een veilig, aangenaam en succesvol schooljaar toegewenst!"

Over het aantal Lommelse leerlingen wist de schepen het volgende:

"Vandaag gaan er in Lommel ongeveer 6.500 kinderen terug naar school, waarvan 3.750 in het basisonderwijs en 2.750 in het secundair.
Vanaf 01/09/23 starten we ook met de nieuwe leersteuncentra's, ter ondersteuning van de leerlingen met specifieke onderwijsondersteuning in het gewoon onderwijs."

En over de problematiek van het lerarentekort besloot hij:

"Binnen het basisonderwijs zijn alle jobs ingevuld, maar er dreigt snel een tekort te ontstaan binnen het lager onderwijs. Binnen het secundair onderwijs zijn er bepaalde vakleerkrachten moeilijk te vinden, maar... alle scholen kunnen vlot opstarten."

Jens Van de Paar - Organisatiedirecteur WICO campus Lommel had het volgende te melden:

Er is een gevoelige stijging in de leerlingenaantallen in onze school: de inschrijvingen lopen vlot binnen, er zijn een 40-tal leerlingen méér dan vorig jaar, wat maakt dat we het schooljaar starten met 1.025 leerlingen en één OKAN-klas.
Mede door de stijgende leerlingenaantallen hadden we een aantal openstaande vacatures, maar intussen hebben we voor praktisch alle uren de geschikte personen gevonden. Gelukkig dus geen tekort aan leraren op onze school.
Directiewijziging: Noël Bernaers gaat op pensioen, Walter Hoeks wordt coördinerend directeur van scholengemeenschap WICO. Tina Hendrickx is de nieuwe locatiedirecteur, Ann Brans is pedagogisch directeur en Jens Van de Paar organisatiedirecteur (zie foto hieronder)

Tamara Vandeweijer - Directeur X-Plus vulde nog het volgende aan:

Het wordt vandaag een spannende dag … zoals altijd op 1 september! We zijn blij dat we tot op heden slechts één vacature niet hebben kunnen invullen; maar daarvoor staat wel aanstaande maandag een sollicitatiegesprek gepland. We kunnen dus met een voltallig team aan de slag in het nieuwe schooljaar!

Vanuit de Eymardschool kregen we via Veerle Davus volgende, ook al positieve, reactie:

Wij kampen momenteel niet met een lerarentekort. Onze scholengemeenschap heeft alles netjes kunnen invullen. We hebben ook niet echt iets nieuws (nieuwe speeltoestellen of speelplaatsvernieuwing of...). Maar we hebben wel een topteam weer klaar staan om alle leerlingen van onze school voor buitengewoon onderwijs te begeleiden. Zij mogen altijd in de picture gezet worden!