Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Ecoduct verbindt tienduizenden hectare natuur

Ecoduct verbindt tienduizenden hectare natuur
Afbeelding Sweco

De werken aan het ecoduct over de N71 starten ten laatste november dit jaar. Hierdoor zullen wilde dieren deze drukke verkeersweg kunnen kruisen! Met het ecoduct wordt een natuurcorridor gecreërd tussen het Kristalpark en het Waaltjesbos. Deze corridor vormt een oversteekplaats voor dieren over de drukke gewestweg N71. In totaal wordt zo tienduizenden hectare natuur aan elkaar gelinkt.

Oversteekplaats
Een ecoduct is een brugachtige constructie die dieren toelaat een (snel)weg of obstakel veilig over te steken. Denk maar aan reptielen, amfibieën en vlinders, zoals de gladde slang, rugstreeppad, heikikker en heivlinder, kunnen. Maar ook robuustere zoogdieren, zoals een wolf, ree, vos, everzwijn en das, worden verwacht.

Het ecoduct wordt zo ingericht dat de verschillende diersoorten zich thuis voelen. Er komen verschillende zones: een natte zone, een droge zone en een overgangszone. De breedte van het ecoduct zal dan ook zo’n 60 meter zijn.

Omdat er windmolens aanwezig zijn in de omgeving, is het niet de bedoeling om vleermuizen aan te trekken. Landschappelijke lijnelementen zoals bomenrijen worden dus niet voorzien.

Afbeelding Sweco

Link tussen natuurgebieden
Het ecoduct verbindt de natuur van het Kristalpark en het Waaltjesbos en creëert zo een ecologische link tussen de grotere natuurgebieden Pijnven/Kattenbos en Sahara/Blekerheide. Het wordt de enige robuuste natuurverbinding ten westen van de Maasvallei, die de Limburgse Kempen verbindt met de Kempische natuur in het noorden (zowel in de provincie Antwerpen als de Nederlandse provincie Noord-Brabant). In totaal worden op deze manier tienduizenden hectare natuur aan elkaar gelinkt.

Het ecoduct wordt gerealiseerd in de omgeving van de J. en R. Vlegelsstraat, ten oosten van de nieuwe windmolen. Aan beide zijden van de N71 worden ecorasters voorzien die de oversteek van dieren op deze plekken belemmeren en hen geleiden naar het ecoduct, waar ze veilig kunnen oversteken.

Ontsnipperingsplan
De bouw van dit ecoduct kadert binnen het ontsnipperingsplan dat over heel Vlaanderen wordt uitgerold. Het doel is om zogenaamde zwarte punten voor dieren weg te nemen. De Stad Lommel slaat als grondeigenaar hiervoor de handen in elkaar met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Departement Omgeving (DOMG).

De start van de bouw van het ecoduct is in november 2023. In december 2024 zouden het ecoduct en de aanloopzones volledig ingericht en operationeel moeten zijn.

Meer info hier en hier.