Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Dossier rondweg: infomoment op 22 juni

Dossier rondweg: infomoment op 22 juni

Tijdens de gemeenteraad van gisterenavond stond ook de aanleg van de ‘Rondweg’ nog maar eens op de dagorde. Voor de K. Albertlaan – K. Astridlaan en de verbinding Norbert Neeckxlaan wordt 5.061.126 euro ingeschreven, waarbij de opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare procedure. Ook zal een subsidie worden aangevraagd bij VMM (voor de riolering) en bij het fietsfonds. Schepen Sophie Loots (CD&V) stelde dat er gestart wordt aan de doorsteek over de Leopoldlaan, en dat vandaaruit in drie fases noordelijk gewerkt wordt en dat de aanleg ongeveer een jaar in beslag zal nemen. De eerste fase omvat het verbindingsstuk van de Leopoldlaan naar de Norbert Neeckxlaan.  Daarna volgt het stuk Astridlaan, Albertlaan tot aan de Molenstraat.  Tot slot het overige deel van de Albertlaan tot en met het kruispunt aan de Kapelstraat. Op donderdag 22 juni is er een infomoment i.v.m. de werken in De Soeverein, waarop iedereen welkom is.

Ook was er nog een agendapunt i.v.m. ruiling van gronden in functie van de minnelijke schikking voor de verwerving van grondzates voor de aanleg van deze Rondweg. Oppositielid Walter Cremers (Samen/Vooruit) stelde dat er sprake is van ‘schuldig verzuim’ van het schepencollege in deze. Hij pleitte ervoor om dit dossier niet goed te keuren, zeker omdat hij stelde dat “de stad eerst grond aankoopt voor 240 euro per vierkante meter, terwijl ze diezelfde grond nu na amper twee maanden verkoopt aan 100 euro per meter. De stad verkoopt ook grond waardoor het niet meer mogelijk is om een voetpad langs het drukste gedeelte van de rondweg aan te leggen. De doorsteek tussen Leopoldlaan en Norbert Neeckxlaan verbindt twee drukke kruispunten en wordt een strategisch knooppunt van mobiliteit binnen onze stad. De stad verkoopt nu ruimte die essentieel is om zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers en voetgangers voldoende ruimte te geven opdat dit knooppunt veilig kan worden aangelegd”, aldus raadslid Cremers.

Ook raadslid Dag Indenhoek (Voor3920Lommel) trad deze stelling bij en betreurde de gang van zaken.  Burgemeester Bob Nijs (CD&V) voelde zich niet aangesproken. “Ik zie deze beweringen als een belediging voor de expertise van de landmeter en van de Vlaamse schattingscommissie. We hebben hier gekozen voor een transparante en onafhankelijke piste waarbij de aankopen uit handen werd gegeven van experten, dit om te voorkomen dat we zelf moeten gaan onderhandelen en over prijzen oordelen.”

Het punt werd uiteindelijk meerderheid tégen oppositie goedgekeurd.