Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Dossier 'nationaal park bosland' definitief goedgekeurd

Dossier 'nationaal park bosland' definitief goedgekeurd

Tijdens de Lommelse gemeenteraad vanavond gaf schepen Loots (CD&V) een vrij uitgebreide toelichting bij het dossier ‘Nationaal Park Bosland’, waarbij ze  aanhaalde dat Bosland het resultaat is van 17 jaar samenwerking tussen natuur, toerisme, erfgoed en wetenschap. “Het Nationaal Park biedt heel wat extra opportuniteiten”, en dat is volgens de schepen de reden van kandidatuurstelling tot Nationaal Park. De belangrijkste accenten m.b.t. het decreet Nationaal Park zijn:  enkel natuurkernen in de contour NP, oppervlakte van grensoverschrijdende NP: 5.000 ha met een groeiambitie naar 10.000 ha. Subsidies (80%) en lokale bijdrage (20%) met een maximum van 760.000 euro (per jaar). De rechtsvorm wordt een vzw, met een vertegenwoordiging van 50 % vanuit de gemeenten. “Het is het meest uitdagende dossier sinds heel wat jaren waar we allen samen alleen maar voordeel van gaan hebben”, aldus de schepen.

Vanuit de oppositie stelde Rina Ven (Samen/Vooruit) dat het positief is dat er hard gewerkt is aan dit lijvige dossier. Het jammere van het dossier was volgens het oppositielid vooral dat er nog steeds veel onduidelijkheden inzitten, zoals de juridische onzekerheid, bv. voor de landbouwers, maar ook het financiële luik leek haar niet helemaal duidelijk. Maar toch zegde mevr. Ven de volledige steun toe van haar fractie voor dit dossier. Tot slot van dit punt werd het unaniem door meerderheid en oppositie goedgekeurd.

Voorafgaand aan de gemeenteraad nam Eline Ceustermans namens de boeren het woord. Zij had het over veel onduidelijkheid in het dossier ‘Nationaal Park’ waarbij de boeren zouden benadeeld worden. Tevens haalde ze ook het VLAREM aan, maar ze benadrukte dat ze wél gehoord zijn door het Lommelse stadsbestuur, maar toch vroeg ze voor uitstel van het dossier om te zorgen voor meer draagvlak voor dit dossier. Burgemeester Bob Nijs (CD&V) diende van antwoord. Hij had veel lof over de manier waarop de Lommelse landbouwers overlegd gepleegd hebben. Hij stak ook een hand uit om ook in de toekomst te blijven overleggen, omdat er zoveel goede elementen in het dossier zitten.