Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Directeurswissel bij vzw de Biehal in Lommel

Directeurswissel bij vzw de Biehal in Lommel
Foto Biehal

Vanaf vandaag neemt Eric Bogers (65) afscheid als directeur van maatwerkbedrijf de Biehal. Na 44 jaar toewijding gaat hij met pensioen. Dave Walbers (47) neemt de fakkel over en kijkt vol enthousiasme naar de toekomst.

Het gebeurt niet elke dag dat een directeur na 44 jaar dienst binnen éénzelfde organisatie met pensioen gaat. Vrijdag 29 maart is dan ook een bijzondere dag voor vzw de Biehal, waarbij de directeurstitel officieel wordt overgedragen van Eric Bogers naar Dave Walbers. Speciaal voor deze gelegenheid blikken ze samen terug op de geschiedenis van de Biehal, de evolutie van sociale economie, hun samenwerking in de voorbije maanden en werpen ze een hoopvolle blik op de toekomst.

Eric, je bent 44 jaar actief binnen de Biehal. Eerst binnen het opvanggedeelte (nu CAW), daarna in het tewerkstellingstraject zoals we de Biehal nu kennen. Hoe kijk je terug op deze belangrijke periode in je leven?

Eric: Ik heb in mijn leven nooit één sollicitatiebrief geschreven, heb nooit ergens anders gewerkt. Vlak na mijn studie maatschappelijk werk ben ik in 1979 bij de Biehal gestart als vrijwilliger. Toen nog enerzijds crisisopvang voor minderjarigen, jongeren met soms zware problemen. Heel heftig. Anderzijds ook opvang voor thuislozen van alle leeftijden. Het ontbreken van een zinvolle dagbesteding was de rode draad. Daaruit is het opleidings- en tewerkstellingsproject Klim Op ontstaan, waarbinnen in 1993 de eerste kringloopwinkel opende. Het begin van vzw de Biehal als tewerkstellingsorganisatie. Zelf ben ik altijd een groot voorstander geweest van een sterk arbeidsethos. Ieder vanuit zijn verantwoordelijkheid en elk op zijn eigen niveau. Werken is niet zaligmakend, maar voor onze medewerkers schept het wel veel kansen. Terugblikkend ben ik trots op wat ik bereikt heb. Er waren moeilijke tijden, maar die wegen niet op tegen alle positieve zaken.

Het maatwerkbedrijf de Biehal bestaat bijna 31 jaar en kende doorheen de jaren een enorme groei. Welke visie ben je steeds blijven nastreven?

Eric: De uitbouw van de organisatie was niet met de insteek om de grootste te zijn, maar wel om zoveel mogelijk kwetsbare mensen aan werk te helpen. De diversiteit in onze activiteiten zorgt voor zuurstof, ook intern voor onze medewerkers. Na 15 jaar werken aan de kledingsorteerband van de kringloopwinkels wil je misschien wel eens wat anders. Het ondernemerschap zit vervat in de balans tussen zinvol en zoveel mogelijk werk op maat creëren en economisch rendement vinden. Anno 2024 zien we dat er nog nooit zo’n positief klimaat voor sociale economie is geweest. Iedereen staat open voor een samenwerking met sociale economie: burgers, lokale besturen, bedrijven.

Je neemt nu afscheid als directeur, maar je blijft de komende tijd nog wel verbonden met de organisatie. Hoe zal zich dat uiten?

Eric: Dave neemt de operationele leiding over. Ik blijf de komende maanden op de achtergrond nog wel halftijds aanwezig voor extra ondersteuning, maar dat is beperkt in de tijd. Daarna hoop ik een mandaat binnen de Raad van Bestuur te kunnen opnemen vanuit mijn expertise binnen sociale economie en mijn voorliefde voor de Biehal.

Eric en Dave, de voorbije maanden werkten jullie nauw samen om de overdracht voor te bereiden. Hoe hebben jullie die periode ervaren?

Dave: De samenwerking is heel aangenaam verlopen. Ik ben officieel in dienst gekomen in januari van dit jaar, maar de overdracht is reeds enkele maanden daarvoor gestart. Na mijn werkdag zakte ik regelmatig ’s avonds af naar de Biehal om me te laten introduceren in de diverse facetten van de werking. Eric heeft veel tijd en energie geïnvesteerd in het overbrengen van zoveel mogelijk informatie, zodat ik van alles zo goed als mogelijk op de hoogte ben. Ik merkte aan Eric dat hij het belangrijk vond om me ook het ontstaan en de geschiedenis van de Biehal grondig mee te geven. Inzicht in de evolutie van de organisatie zorgt alleen maar voor respect en waardering voor hetgeen er vandaag staat.

Eric: In januari heeft hij zich eerst enkele weken op alle vestigingen ingewerkt. Daarna hebben we in duo alle taken opgenomen, waarbij ik gradueel bevoegdheden kon overdragen. Dat bleek een goede aanpak te zijn. Het was geruststellend voor Dave, voor mij, voor onze organisatie en voor onze medewerkers.

Dave: Ik heb de afgelopen maanden de Biehal van binnenuit leren kennen. Ik heb nu een goed zicht gekregen op onze medewerkers, activiteiten, klanten, partners, enz. Deze manier van starten past ook goed bij wie ik ben als leidinggevende. Ik word graag gevoed met input van zoveel mogelijk betrokkenen. Ik ben er van overtuigd dat dat mijn besluitvorming rijker, sterker en meer gedragen maakt.

Dave, waarom de keuze om aan de slag te gaan bij een maatwerkbedrijf als de Biehal en ruimer gezien de sociale economie?

Dave: Vanop afstand volg ik de Biehal al gedurende vele jaren. In mijn vorige functie als afdelingshoofd bij OCMW Balen leerde ik de Biehal nog beter kennen als een betrouwbare partner in samenwerkingen. Dat heeft mijn sympathie en respect voor de Biehal enkel doen groeien. Ik geloof heel erg in het belang van het hebben van werk voor de levenskwaliteit van mensen. Het is schrijnend dat in een welvarend land als het onze er toch nog zoveel mensen in (kans)armoede leven. Het hebben van een job is volgens mij de belangrijkste hefboom om daar uit te komen. Naast een volwaardig inkomen zorgt een job ook voor sociale contacten, een netwerk, het gevoel iets bij te dragen aan de maatschappij, zelfvertrouwen, verhoogde eigenwaarde en nog zoveel meer. Dat wij daaraan kunnen bijdragen, is ontzettend waardevol voor zowel de mensen zelf als ook voor de maatschappij in zijn geheel. Het belang en de relevantie van onze sector kan dan ook niet worden overschat.

Vanaf 1 april sta jij aan het roer van de Biehal. Hoe kijk jij naar de toekomst?

Dave: Ik heb er heel veel goesting in om het roer echt in handen te hebben. Samen met een sterk managementteam en een gemotiveerde groep van (omkaderend) personeel, geloof ik dat de toekomst van de Biehal er heel mooi kan uitzien. Na een periode van sterke groei is het belangrijk om nu een aantal van onze sterk gegroeide of nieuwe activiteiten bij te sturen op vlak van efficiëntie en effectiviteit. Door hetgeen wat we vandaag al doen te versterken, te professionaliseren en stevig te verankeren, maken we weer ruimte voor verdere groei in zowel bestaande activiteiten als in nieuwe initiatieven. Voor mezelf heb ik als uitdaging geformuleerd om de Biehal nog nadrukkelijker op de kaart te zetten in onze regio (Noord-Limburg en Antwerpse Kempen) als een referentie op vlak van sociaal ondernemen.

Is er nog een boodschap die jullie aan elkaar of aan de Biehal-medewerkers willen meegeven?

Eric: Ik wil Dave eerst en vooral veel succes wensen. Sociale economie is de meest boeiende sector die er is, maar ze is wel complex door de mix van het sociale en het economische. Geef jezelf dus voldoende de tijd om de functie-invulling op punt te zetten. Daarnaast wil ik als tip meegeven om voldoende verwerkingsruimte voor jezelf te voorzien tussen de vele overlegmomenten door. Zo vermijd je dat je alle communicatie in de avond- en weekenduren moet verwerken, waardoor je snel aan een dubbele werkweek qua uren zit.

Dave: Mijn boodschap aan Eric is er één van respect en dank! Respect voor de positie waar hij de Biehal doorheen de jaren gebracht heeft. Dank voor de tijd en energie die hij in mij geïnvesteerd heeft in de voorbije inwerkperiode en dank ook voor het vertrouwen dat hij mij geeft om dit verder te zetten in de toekomst. Ik wens hem een schitterend pensioen in goede gezondheid en met veel tijd voor zijn andere passies die tijdens zijn loopbaan soms overvleugeld werden door zijn passie voor de Biehal.

Eric: Ik wil alle Biehal-medewerkers bedanken voor hun inzet en enthousiasme in de afgelopen 44 jaar. Eigenlijk wil ik iedereen in het algemeen bedanken die hun hart openstellen voor deze sector én zo zorgen voor een mooie binding met de maatschappij. Het was een eer om directeur te zijn van de Biehal.

Dave: Afsluitend langs mijn kant ook een welgemeende dank je wel aan alle Biehallers voor het hartelijke onthaal de afgelopen maanden. Het heeft mij er nog meer van overtuigd dat ik gekozen heb voor een organisatie die bij me past. Een organisatie waar naast hard werken ook ruimte is voor een warme omgang met elkaar, een eerlijke en open dialoog, collegialiteit en ondersteuning van elkaar, aangevuld met een portie humor en plezier. De Biehal-medewerkers mogen op mij rekenen als hun directeur die zich steeds voor de volle 100% zal inzetten ten dienste van de Biehal en haar medewerkers! De deur van mijn bureau zal voor elk van hen altijd (zowel letterlijk als figuurlijk) open staan!