Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

De 'L' verwijderd van rotonde

De 'L' verwijderd van rotonde

Vandaag werd de bekende (beruchte) 'L' verwijderd van de rotonde aan de Gerard Mercatorstraat met de ring N71. De gehele rotonde gaat immers verdwijnen en plaats maken voor slimme verkeerslichten met bypasses voor niet-kruisende verkeersbewegingen. Door het uniforme beeld van de lichtengeregelde kruispunten langs de N71 door te trekken, wil AWV de verkeersveiligheid bevorderen.

Dit alles heeft uiteraard wel wat verkeershinder tot gevolg, zo stond er vandaag alvast een bijzonder lange file op die N71 vanuit Mol richting Lommel (foto onderaan).

Het kruispunt krijgt een lichtenregeling voor alle kruisende verkeersstromen. Er zijn 3 bypasses voorzien buiten de lichtenregeling:

  • Voor doorgaand verkeer van Lommel richting Mol 
  • De rechtsaf beweging, komende van Mol richting het Kristalpark 
  • De rechtsaf beweging uit de Gerard Mercatorstraat richting Lommel. 

De andere verkeersstromen worden geregeld via de slimme verkeerslichten. De aanpassingen op het kruispunt garanderen de doorstroming van het doorgaand en industrieverkeer in de omgeving van het Kristalpark. Daarbij werd ook rekening gehouden met de groeimarge van het bedrijventerrein.

De werken zijn dus van start gegaan en worden in verschillende fases uitgevoerd.

  • Zo blijft het Kristalpark zo veel mogelijk toegankelijk via de Gerard Mercatorstraat.
  • Doorgaand verkeer op de Ringlaan blijft mogelijk.
  • De Edward Anseelestraat dient tijdens de werken als tijdelijke toegang van het Kristalpark.
  • Daarvoor wordt de middenberm tijdelijk verwijderd.