Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

De jaarrekening gepresenteerd

De jaarrekening gepresenteerd

Schepen voor Financiën Johan Bosmans (N-VA) presenteerde gisteren op de gemeenteraad de rekeningen 2022 van OCMW en stad.

“Samenvattend kunnen we stellen dat we een goede schuldafbouw realiseren van 7 miljoen euro en we beschikken over een beschikbaar resultaat van iets meer dan 30 miljoen euro. Het spaarvarken dat we van onze voorgangers kregen, is dus nog altijd goed gevuld, ondanks de recente crisissen.”

Oppositieraadslid Rita Phlippo (Samen/Vooruit) sprak de vrees uit dat de volgende legislatuur de rekening zal gepresenteerd krijgen. “Er is een afbouw van de schuldenlast, maar twee derde van de investeringen werd verschoven of zelfs geschrapt. Onze stad is inderdaad nog financieel gezond, maar gaat dit zo blijven? Het nieuwe organigram brengt terugkerende kosten mee die we pas zullen zien vanaf 2024. Ook de raming voor het jongerencentrum blijkt 40% hoger uit te vallen, en dat zal geen alleenstaand geval zijn.” Rita Phlippo haalde ook aan dat de exploitatie-uitgaven gestegen zijn naar een totaal van 51,5 miljoen euro, en ook zag ze dat de individuele hulpverlening door het OCMW stijgt met 33% naar 2,3 miljoen euro, maar... ook dat was te verwachten door de vluchtelingen uit Oekraine en door de extra financiële ondersteuning aan gezinnen omwille van de crisis.

Schepen Bosmans reageerde dat de stad nu eenmaal deelt in de klappen die overal vallen. “Gezien die situatie (covid, energiecrisis, inflatie...) staan we er nog goed voor, en zijn we bereid om te investeren in het performanter maken van onze organisatie.”

Voor wie van cijfertjes houdt

Hieronder enkele cijfers uit de afrekening 2022:
Exploitatieontvangsten: 56 miljoen, exploitatieuitgaven: 52 miljoen,
Investeringsontvangsten: 2,3 miljoen, investeringsuitgaven: 11,3 miljoen
Kastoestand per 31/12/2022: 34,1 miljoen - openstaande vorderingen op korte termijn: 6,3 miljoen - openstaande schulden op korte termijn: 13,6 miljoen
Exploitatieuitgaven - Diensten en diverse goederen: 10,2 miljoen - personeelskosten 22,5 miljoen - toelagen: 16,4 miljoen - kosten sociale dienst 2,3 miljoen
Investeringsuitgaven: plannen en studies: 654.000 euro - gebouwen en terreinen: 3,1 miljoen - wegenis en riolering: 4,5 miljoen - uitrusting, machines en meubilair: 700.000 euro
En nog enkele specifieke investeringskosten van afgelopen jaar:
fietspaden en wegeniswerken 900.000, subsidie Lutlommel 600.000, Rondweg verwervingen 570.000, aankoop gebouwen De Vryheyt, speeltuigen  Dol-fijn 280.000, invalidenpark Kattenbos 200.000, vervanging theaterverlichting CC 200.000, House of Nature 180.000, plannen jeugdcentrum, voetpaden Heide-Heuvel 127.000, jeugdvoetbalvelden 100.000.