Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Stijging hulpvraag bij Vincentius Limburg met 6%

Stijging hulpvraag bij Vincentius Limburg met 6%

In 2023 hielpen alle 37 Vincentius verenigingen samen in Limburg per maand 4.112 kwetsbare gezinnen. In totaal bereikten ze samen maandelijks 10.969 personen waaronder 3.348 kinderen onder of gelijk aan 12 jaar en 1.744 kinderen tussen 12 en 18 jaar. De berekening is op basis van het aantal verstrekte voedselpakketten aan gezinnen/personen per maand in een conferentie, waar dan het gemiddelde van wordt genomen (jan.23’-dec.23/12) . 1.046 van de 4.112 (of 25,44%) zijn eenoudergezinnen en 1.826 (of 44,41%) zijn alleenstaand zonder kinderen.

Vergeleken met 2022 (3.909 geholpen gezinnen en 10.349 personen), is een stijging merkbaar resp. +5,19% bij het aantal gezinnen en +5,99% bij het aantal personen. In de categorie van kinderen onder de 12 jaar is er een stijging van +0,21% (in 2022: 3.341 kinderen onder of gelijk aan 12 jaar). In de categorie van kinderen tussen 12-18 jaar is een stijging van +4,24% te noteren.

En in Lommel specifiek?
Daar zijn de cijfers globaal gezien hetzelfde, alleen met dit verschil dat het vooral de alleenstaanden zonder kinderen zijn die voor de hogere aantallen zorgen. Van 2022 tot 2023 zorgt deze categorie voor een stijging van een goeie 20%, nl. van 71 naar 87. Dit is trouwens zo in meerdere gemeentes dat het net in deze categorie is dat er een stijging vast te stellen is.
Voor de gezinnen gaat het in Lommel over 189 in 2022 en 186 in 2023, en aantal personen over 501 ('22) naar 512 ('23).

Limburgs voorzitter Stef Vandebroek: “Ieder jaar vragen wij aan onze verenigingen om deze oefening te maken. Het systematisch bijhouden van al deze cijfers is een hele klus, dat bovenop de dagdagelijkse werking komt. Niet evident, maar deze klus loont. Enerzijds krijgen we een cijfermatig beeld van de actuele situatie en doen we aan ‘factcheck’ van veronderstellingen die we eerder intuïtief stelden. Meten is immers weten. Anderzijds kunnen we met deze cijfers situaties aanklagen, weerleggen, argumenteren bij overheid, politici, pers, beleidsmakers e.a. en profileren we ons als gedegen partners.

De cijfers van 2023 tonen over heel de lijn een stijging t.o.v. de cijfers van 2022. Het cijfer ‘aantal geholpen gezinnen’ (gemiddeld per maand) 4.112 is nog nooit zo hoog geweest en overschrijdt voor het eerst de kaap van 4.000.

Het aandeel kinderen in de groep (46,42%) en alleenstaanden met of zonder kinderen (69,84%), is bijzonder hoog. Het is een tendens die al enkele jaren merkbaar is in de cijfers.

Voor het eerst werd ook naar het aantal ‘ouderen 65+’ gevraagd, relatief weinig ouderen (565) doen een beroep op voedselhulp. De mensen komen in de regel bij Vincentius terecht na doorverwijzing door het OCMW. Maar er is veel verborgen armoede. Wellicht speelt het taboe, te veel schroom,… ook een rol. Dit is een aandachtspunt.

De Provinciale Raad Vincentius Limburg maakt zich ernstige zorgen over de enorme stijging. De toevoer van producten kent een eerder omgekeerde beweging. Bijgevolg kopen de Vincentius verenigingen ook steeds meer goederen aan. De voedingsprijzen blijven ontzettend duur. Voor onze verenigingen, die hoofdzakelijk afhangen van giften, is het een huzarenwerk om alles draaiende te houden. We hebben echt nood aan financiering.

Vincentius Limburg vzw heeft in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 10 voorstellen geformuleerd voor een solidaire gemeente, die van armoede en sociale uitsluiting topprioriteit maakt. 10 concrete aanbevelingen waarvan we hopen dat politiekers deze meenemen bij de coalitievorming en in de aankomende bestuursperiode. In het licht van de huidige stijging zijn deze aanbevelingen meer dan ooit van belang.