Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Lommel start campagne tegen huiselijk geweld

Lommel start campagne tegen huiselijk geweld


Blijf er niet mee zitten. Maak melding van intrafamiliaal geweld. Er staan mensen klaar om jou te helpen. Dat is de boodschap die Stad Lommel aan haar inwoners wil meegeven. Daarom lanceert het stadsbestuur vandaag, op de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, een campagne tegen huiselijk geweld.

Burgemeester Bob Nijs: “Intrafamiliaal geweld is een veelvoorkomend ernstig maatschappelijk probleem, met grote gevolgen voor de betrokkenen, waaronder in veel gevallen ook kinderen. Opeenvolgende crisissen zetten gezinnen onder grote druk. En de spreekwoordelijke potjes koken over in te veel huishoudens. Daarom roepen we onze inwoners op om melding te maken bij de politie als ze te maken krijgen met geweld binnen het gezin. We drukken hen ook op het hart dat er mensen klaarstaan om te helpen.”

Brede, proactieve aanpak om escalatie te vermijden

Schepen van integrale veiligheid Nancy Bleys: “Sinds april 2023 werken de Lommelse politie, justitie en hulpverleners intensief samen om de problematiek van huiselijk geweld gecoördineerd aan te pakken. Dit gebeurt binnen het Family Justice Center (FJC) Limburg, dat vanaf vandaag Veilig Huis zal heten. Hoe sneller we kunnen ingrijpen, hoe minder kans er is op escalatie en ernstige feiten. De problemen die aan de oorsprong van het geweld liggen, situeren zich vaak op verschillende vlakken: financieel, psychisch, een verslavingsproblematiek … Daarom is zo’n overkoepelende aanpak nodig.”

Korpschef van politiezone Lommel, Bart Voordeckers: “Bij gevallen van geweld binnen het gezin onderzoeken onze politiemedewerkers op het terrein de ernst van de situatie. Vervolgens maken we in samenwerking met Parket Limburg een risicotaxatie op. Ernstige risicosituaties worden voorgelegd aan het Veilig Huis. Samen met diverse hulpverleners wordt dan een plan van aanpak opgesteld op maat van het gezin.”

De afgelopen zeven maanden werden zo 23 dossiers opgestart. Schepen Nancy Bleys: “We beseffen dat dit maar het tipje van de ijsberg is. Heel wat slachtoffers blijven zitten met hun problemen. Daarom lanceren we vandaag deze campagne.”

Je bent niet alleen

Stad Lommel wil slachtoffers van geweld binnen het gezin duidelijk maken dat ze er niet alleen voor staan. Het campagnebeeld dat ze hiervoor gebruiken is een menselijk wit lint. Het witte lintje is namelijk het symbool voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Het campagnebeeld zal onder meer te zien zijn op de sociale media van de stad en politie, op de digitale infoschermen en in het Stadsmagazine.

FJC wordt Veilig Huis

Hoe complexer en ernstiger een situatie van intrafamiliaal geweld, hoe intensiever de afstemming en samenwerking tussen welzijns- en veiligheidspartners moet zijn. In het Family Justice Center Limburg, dat vanaf vandaag Veilig Huis zal heten, werken hulpverlening, politie en justitie sinds enkele jaren intensief samen om de problematiek van intrafamiliaal geweld gecoördineerd aan te pakken. Een aanpak die loont én nodig is, zeker nu de opeenvolgende crisissen het risico op geweld in gezinnen opnieuw doet toenemen.

Veilig Huis, dat onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir valt, heeft sinds zijn oprichting in 2017 ruim 7300 gezinnen geholpen in het zoeken naar oplossingen voor het geweld dat zich manifesteert. Op korte termijn wil het centrum, dat vandaag ongeveer 75% van het Limburgs grondgebied dekt, in de hele provincie actief zijn. Alsook is het Limburgse Veilig Huis inmiddels gespecialiseerd in eergerelateerd geweld en daarom toonaangevend voor heel Vlaanderen inzake visie, aanpak en opvolging.