Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Bob Nijs opnieuw lijsttrekker CD&V

Bob Nijs opnieuw lijsttrekker CD&V


In onze reeks naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar oktober, lieten we al PVDA, N-VA en Samen/Vooruit aan het woord. Vandaag is het de beurt aan de CD&V, waarvan we gisteren vernamen dat Bob Nijs opnieuw de lijst zal trekken. Hieronder het intervieuw dat we met Bob hadden...

Hoe kijken jullie terug op de afgelopen 5 jaar?

In het begin was het even zoeken. Doorheen de jaren heb ik mijn collega’s in het schepencollege en ons als ploeg zien groeien, ervaring is immers de beste leerschool. En we hebben met onder andere de corona- en Oekraïnecrisis wel wat op ons bord gekregen.

In de gemeenteraad zijn er af en toe pittige discussies, maar over het algemeen verloopt deze constructief. We kennen in Lommel een cultuur van uitgebreid debatteren, wat resulteert in lange gemeenteraden. In een democratie moet dat kunnen.

Wat is er volgens jou in Lommel ten goede veranderd deze periode?

We zijn als schepencollege fier op de inspanningen die we leveren naar onze dienstverlening toe. We willen de burgers graag zo efficiënt mogelijk van dienst zijn en daar willen we graag verder op in zetten met een warm onthaal en een topservice.

We hebben zoveel mogelijk geïnvesteerd in mensen. Speeltuigen voor de kinderen, nieuwe jeugdlokalen, bijgeschaafde subsidiereglementen zonder verplichte tegenprestaties, veilige schoolomgevingen.

We zijn trots op onze verenigingen en sportclubs. We hebben de drempel naar subsidies verlaagd, maar het is hun verdienste dat we vandaag zo veel investeringen in infrastructuur mee kunnen financieren.

We zijn daarnaast fier op onze buurt- en wijkwerking. Het pilootproject in Lommel-Kolonie was een ongelooflijk succes, dankzij de inspanningen en steun van de inwoners en de aanwezige verenigingen. We zijn daarom blij dat we dit concept op korte termijn kunnen uitbreiden naar de andere wijken, te beginnen met Heide-Heuvel en Heeserbergen.

Ten slotte ben ik ook bijzonder fier op de nieuwe bedrijven die we hebben kunnen aantrekken. Ze brengen te samen een investering naar onze stad van meer dan 1 miljard euro en zullen instaan voor 1500 nieuwe jobs. Ik ben ervan overtuigd dat zij een katalysator zullen zijn voor de welvaart van onze stad in de komende decennia.

We staan nu op één jaar van deze verkiezingen: wat willen jullie nog bereiken dit laatste jaar?

Er staat nog heel wat te gebeuren de komende periode. Zo kijk ik enorm uit naar de vorderingen van de heraanleg van de K. Albertlaan en K. Astridlaan, met doorsteek naar de Norbert Neeckxlaan. Dit is een belangrijke stap naar een veiligere en vlottere verkeerscirculatie in het centrum. De uitwerking van Lommel fietsstad en de veilige schoolomgevingen sluiten hier mooi op aan.

Daarnaast openen we begin volgend jaar de House Of Nature. Het wordt een landmark die onze titel als Nationaal Park Bosland alle eer aan doet. We hopen dat het een ontmoetingsplek kan worden voor elke Lommelaar.

Een ander belangrijk project, wat een mooi voorbeeld is van een project waarin we mee investeren is de Sport- en recreatiezone Lutlommel. Samen met voetbalclub Lutlommel VV hebben we er een mooie infrastructuur neergezet. En we hopen zo snel als mogelijk samen met de jongens en meisjes van KSA Lutlommel te kunnen starten aan de bouw van een nieuw jeugdlokaal. We voorzien hierin het nodige groen om een parkbeleving waar de hele wijk van mee kan genieten.

Wat zijn volgens jullie de grote uitdagingen voor Lommel voor de periode 2024-2030 (en bij uitbreiding nog verder)?

De weg naar ‘ een stad van en voor mensen’ waar we ons als bestuursploeg toe engageerden is nog niet ten einde. Ook het #BOB-verhaal waarin we vanuit CD&V gaan voor meer bereikbaarheid, ondersteuning en ‘buurten’ is nog niet af. We zijn op  goede weg en hebben nog een jaar te gaan.

Verder denk ik dat het belangrijk is om tussen de mensen te blijven staan en te blijven luisteren naar hun noden en verzuchtingen. Voor hen doen we aan beleid en zij zijn het kompas voor de toekomst van Lommel. We hebben ondertussen ook geleerd dat de grootste uitdagingen en crisissen degene zijn die zich niet aankondigen.

Degene die zich volgens ons wel aankondigen zijn onder meer de mobiliteit in en rond Lommel, die de komende jaren opnieuw veel aandacht vraagt - waaronder de verdere aanleg van de rondweg. Het verder verhogen van de aantrekkelijkheid van het centrum, zowel voor bewoners, (dagjes)toeristen, als handelaars. We zullen op zoek moeten naar originele aanvullingen op de Groene doorsteek, het buspaviljoen en de Lommel Loont-subsidie. Om Lommel verder te laten groeien op mensenmaat zal er verder geïnvesteerd moeten worden in verenigingen, sportclubs, buurt- en wijkwerking en ingezet worden op betaalbaar wonen.

Hoever staan jullie met de voorbereidingen van de verkiezingen?

Als bestuur zijn we vooral bezig met het voeren van beleid. Dat zal van vandaag tot aan de verkiezingen van komend jaar onze voornaamste focus zijn. In aanloop naar de verkiezingen werken we – momenteel nog achter de schermen – aan een sterk programma, waaraan we een ploeg zullen koppelen waarvan wij overtuigd zijn dat ze het best geplaatst zijn om dit programma uit te voeren.

 Vanuit CD&V zullen wij zeker deelnemen aan de verkiezingen. Vorige keer deden we dit onder de naam CD&V, maar met #BOB als merknaam. We koppelden hiermee ons programma aan het team dat er samen met mij haar schouders heeft onder gezet.  Dat willen we de komende keer opnieuw doen. We zijn een democratische partij, dus we gaan dit intern verder bespreken in de aanloop naar de verkiezingen. We zullen de Lommelaars hier ten gepaste tijde verder over informeren.

Is het jullie intentie om deze coalitie verder te zetten, indien mathematisch mogelijk?

We zijn ongeveer een jaar voor de verkiezingen. De programma’s moeten nog uitgeschreven worden en de lijsten samengesteld. Het zou daarom niet verstandig zijn om hier nu al grote uitspraken over te doen. Het enige wat ik kan zeggen is dat de samenwerking binnen de coalitie goed verloopt en we dat we - op basis van de signalen die we krijgen - geloven dat de Lommelaars onze gezamenlijke inspanningen waarderen.

Met dank voor de antwoorden...