Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

'American Games' voor vijfde en zesde studiejaar

'American Games' voor vijfde en zesde studiejaar

Vandaag konden leerlingen van alle Lommelse basischolen (5de en 6de leerjaar) terecht in De Soeverein voor hun 'American Games'. Een bijzonder aangename kennismaking met meerdere, vooral Amerikaans geïnspireerde, sporten en technieken.

MOEV ontwikkelde een bewegingslandschap voor ieder leerjaar van het basisonderwijs. ‘American Games’ is specifiek bestemd voor alle leerlingen van de 3de graad van het lager onderwijs. Het sluit aan op de bewegingslandschappen ‘Rollebolle’ voor de 2de en 3de kleuterklas, ‘Kronkeldiedoe’ voor de 1ste graad en ‘Alles met de bal’ voor de 2de graad van het lager onderwijs.

Met ‘American Games’ wil MOEV op een halve dag zoveel mogelijk kinderen boeien met werp- ,slag- doel- en trapspelen aan de hand van materialen uit baseball, American football, frisbee, kin-ball… Men gaat uit van een planmatige opbouw van verscheidenheid en moeilijkheidsgraad in motorische vaardigheden.

Er wordt op 3 plateaus geoefend: 1. Baseball: werpen, slaan, vangen: leerlingen doorlopen in groepjes verschillende standen. Het accent ligt op het verwerven en verder inoefenen van motorische vaardigheden door middel van uitdagend materiaal uit de baseballsport. 2. Sportspelen: leerlingen spelen samen met en tegen elkaar. De leerlingen oefenen samenspel via leuke ploegspelen met een gradatie van eenvoudige naar meer complexe spelregels. 3. Breek een record: de leerlingen voeren in kleine groepjes, zelfstandig opdrachten uit.